ue flag

Wydarzenia towarzyszące
EFP Silesia

Konkurs startupów InSilesia Investment SFR

Konkurs  skierowany do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania, mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej, a także regionach postindustrialnych.

Turniej  o Puchar Narodowej Drużyny Esportu

Turniej o Puchar Narodowej Drużyny Esportu wyłonieni kandydatów, którzy będą reprezentowali Polskę w prestiżowych rozgrywkach V4 Future Sports Festival 2021 w Budapeszcie. Partnerem turnieju jest Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych (ESA).

“Młode Orły” – Turniej Debat Oksfordzkich EFP

Turniej młodych mówców, w którym zmierzą się reprezentanci szkół średnich. Współorganizatorem jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, a partnerem merytorycznym Fundacja “Nowy Głos”. Tematyką będzie nawiązywać do zagadnień EFP.

Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego

“Śląskie Dni Lotnictwa” – konferencyjne wydarzenie towarzyszące Europejskiego Forum Przyszłości. Konferencja poświęcona będzie przemysłowi lotniczemu, dronowemu i kosmicznemu, jako sektorom gospodarczym umożliwiającym rozwój województwa śląskiego.

Saksońsko-Śląski warsztat simul+

Celem saksońskiej inicjatywy simul⁺ jest własnie osiągnięcie wartości dodanej przez kooperację. Jest to współpraca z podmiotami regionalnymi i wspieranie innowacyjnych projektów, które poprawiają perspektywy, jakość życia we wszystkich częściach Saksonii oraz regionach partnerskich – jak Polska i Śląsk.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info