ue flag

Europejskie Forum Przyszłości
Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w Europejskim Forum Przyszłości. Zainteresowanych uczestników prosimy o wybór rodzaju rejestracji i wypełnienie poniższego formularza. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu Evenea.pl. Rejestracja na Europejskie Forum Przyszłości prowadzona będzie od 9 września do 8 października 2021 roku. Rejestracja na wydarzenie uprawnia do uczestnictwa w każdym z dni Forum. Rejestrując się na wydarzenie Europejskie Forum Przyszłości:

  1. użytkownik/uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem wydarzenia “Europejskie Forum Przyszłości” – dostępny tu: https://efp-silesia.pl/regulamin/;
  2. użytkownik/uczestnik potwierdza zapoznanie się z informacjami dot. ochrony danych osobowych – dostępne tu: https://efp-silesia.pl/polityka-prywatnosci/
  3. użytkownik/uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w “Europejskim Forum Przyszłości’.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info