ue flag

Rada programowa

Wydarzenia w toku EFP w gronie eksperckim umożliwiają stawianie diagnoz, tworzenie ram współpracy projektowej, a także wypracowywanie planów rozwojowych i projektowych o kluczowym znaczeniu dla przyszłości regionu w Europie.

Rada Programowa określa krótko i długoterminowe kierunki i wizje rozwoju Forum, powołując zadaniowe interdyscyplinarne zespoły robocze, podejmuje ważne uchwały we wszystkich sprawach związanych z misją Forum. Rada przyjmie i oceni sprawozdania z przygotowań i przebiegu Forum, a także podejmie uchwały w sprawach istotnych dla rozwoju tego formatu wydarzenia, w formie Księgi Rekomendacji.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info