ue flag

Wyzwania dla rozwoju elektromobilności jako nowej branży gospodarczej w Polsce

Wyzwania dla rozwoju elektromobilności jako nowej branży gospodarczej w Polsce

Data: 6.10.2021, godz. 13:30 – 15:00

Lokalizacja: Nowe centrum konferencyjne sala nr 4

Nagranie

Prelegenci

  • Dariusz Satrzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
  • Szymon Byliński – Dyrektor, Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Damian Różycki – Dyrektor ds. Rozwoju, Columbus Energy
  • Kamil Szydłowski – Public and Regulatory Affairs Manager, EIT InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.
  • Artur Warzocha – Prezes Zarządu,TAURON Nowe Technologie S.A.
  • Monika Bryl – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  • Marcin Dworak – Pełnomocnik GZM ds. nowej mobilności
  • Piotr Zaremba – Prezes Zarządu ElectroMobility Poland S.A.
  • Grzegorz Gaża – Poseł na Sejm RP
  • Zuzanna Bartczak – Senior Manager, PwC Polska – moderator dyskusji

Opis panelu

Sektor elektromobilności w Polsce przyspiesza. Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na wykorzystanie szans z tym związanych ? Jakie wyzwania stoją przed firmami, które już operują w nowej branży, lub chcą wykorzystać trend dla rozwoju własnych przedsiębiorstw.

Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce w oparciu o lokalne rozwiązania ? Jak edukować kadry na potrzeby nowej branży. Wyzwania dla firm i regionów. Łańcuch wartości samochodu elektrycznego.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info