ue flag

Sesja plenarna – Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu

Sesja plenarna – Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu

Data: 6.10.2021, godz. 11:00 – 12:30

Lokalizacja: Przestrzeń konferencyjna na stadionie

Nagranie

Prelegenci

  • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskieg
  • Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Mirosław Poppe – Prezes World Wide Found
  • Jan Kawulok – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
  • prof. Adam Drobniak – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • Krzysztof Surma – Wiceprezes Tauron S.A.
  • red. Tomasz Sakiewicz – moderator sesji

Opis panelu

Wyzwania demograficzne w europejskich regionach – od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń, starzenie się społeczeństw, mniejsze gospodarstwa domowe i rosnącą urbanizację. Zmniejszający się udział Europy w populacji światowej – oczekuje się, że do 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata. Znaczne różnice między regionami pod względem zmian demograficznych – potrzeba zajęcia się wpływem tych zmian na wzrost i zrównoważony rozwój, zatrudnienie, zdrowie i opiekę długoterminową w różnych częściach Europy.

Unia Europejska, która pierwotnie miała charakter czysto gospodarczy, przekształciła się w organizację obejmującą wiele różnych obszarów polityki – od klimatu, przez środowisko i zdrowie, aż po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo, sprawiedliwość i migrację.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info