ue flag

Rolnictwo bez CO2 – nawet 30 TWh czystego prądu i większe bezpieczeństwo energetyczne

Rolnictwo bez CO2 – nawet 30 TWh czystego prądu i większe bezpieczeństwo energetyczne

Data: 6.10.2021, godz. 15:15- 16:45

Lokalizacja: Nowe centrum konferencyjne sala nr 5

Nagranie

Prelegenci

  • Dr Frank M. Mitloehner – Profesor na Wydziale Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis
  • Wojciech Rylski – Kierownik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • Dr Ewa Krasuska – Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • dr Anna Onopiuk z Katedry Techniki i Projektowania Żywności w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie
  • prof. Andrzej Kowalski – Wykładowca w Szkole Głównej Planowania i Statystyki/Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • prof. Tomasz Schwarz – Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • dr Wiktor Choiński – Prezes Zarządu Związku Polskie Mięso
  • Jacek Jagiełłowicz – Wiceprezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej „POL-PIG”
  • red. Jacek Krzemiński – moderator dyskusji

Opis panelu

Sektor energetyki rolniczej, bazującej na odpadach rolno-spożywczych jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju w Polsce. Mimo wielu prób, ciągle napotyka na bariery administracyjne i społeczne. Najnowsze ustalania prof. Aliny Jusko-Kowalczyk, pokazują, że, oprócz dotychczas znanych korzyści, rozwój biogazowni i biometanowni może niemalże zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa, dzięki produkcji czystej energii elektrycznej.

Przy maksymalnie wykorzystanym polskim potencjale biogazowym wyprodukowano by nawet 26 mln ton CO2 mniej, czyli 80% dzisiejszej emisji z rolnictwa. Przy dodatkowych działaniach, bazujących np. na wykorzystaniu ciepła, polskie rolnictwo stałoby się zeroemisyjne a Polska zyskałaby stabilne, oparte na polskich surowcach źródło energii.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info