ue flag

RIS 2030 „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” – INTELIGENTNA TRANSFORMACJA

RIS 2030 „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” – INTELIGENTNA TRANSFORMACJA

Data: 6.10.2021, godz. 11:00 – 13:30

Lokalizacja: Nowe centrum konferencyjne sala nr 3

Nagranie

Prelegenci

 • Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Małgorzata Staś – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Monika Ptak-Kruszelnicka – Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji, Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Izabela Czeremcha – Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
 • Jacek Kotra – Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o.
 • dr Stanisław Grygierczyk – Park Naukowo-Technologiczny “Euro-Centrum” Sp. z o.o.
 • dr inż. Mariusz Kruczek – Główny Instytut Górnictwa
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Dohn – Politechnika Śląska
 • dr inż. Jan Bondaruk – Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa
 • Bogdan Traczyk – Prezes Zarządu, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
 • Alina Nowak – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
 • dr inż. Barbara Juszczyk – Dyrektor Instytutu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 • Barbara Szafir – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – moderator dyskusji

Opis panelu

Konferencja dotyczyła rozwoju i wsparcia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorców w kontekście Inteligentnych Specjalizacji, Sprawiedliwej Transformacji, digitalizacji i Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad regionalnymi wyzwaniami oraz próbą wskazania kamieni milowych, projektów flagowych, procesów i zasobów niezbędnych do zrealizowania założeń RIS 2030.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim – edycja II (SO RIS w PPO II)” Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info