ue flag

Przyszłość konfliktów międzypaństwowych – rola obywatela

Przyszłość konfliktów międzypaństwowych – rola obywatela

Data: 7.10.2021, godz. 13:30 – 15:00

Lokalizacja: Sala konferencyjna 6

Nagranie

Prelegenci

  • Paweł Łukasik – Instruktor strzelectwa, Polski Związwk Strzelectwa Sportowego
  • Robert Papliński – Ekspert Fundacji Republikańskiej, członek Grupa Obrony Nadwiślańskiej
  • Jarosław Walczuk – instruktor strzelectwa, sędzia sportowy
  • Dr Piotr Gąsiorowski, Prezes Zarządu Instytutu Przywództwa w Krakowie
  • Tomasz Stępień – Prezes stowarzyszenia Firearms United Network, moderator dyskusji

Opis panelu

Obecnie sytuacja bezpieczeństwa w naszej części Europy wskazuje, że istotnym zagrożeniem będzie rosnąca rola konfliktów asymetrycznych i destabilizacyjnych, które mogą pośrednio wpływać na sytuacje gospodarczą zagrożonego regionu.

Głównym sposobem przeciwdziałania wspomnianym zagrożeniom powinien stać się system powszechnej obrony państwa. Kamieniami węgielnymi pod taki system są: świadomi swoich obowiązków obywatele, dostęp do broni palnej, popularyzacja sportu strzeleckiego. System powszechnej obrony nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, nadal musi postępować modernizacja i zwiększanie stanu liczebnego Sił Zbrojnych, ale może i powinien zapewnić szybki zysk dla Państwa w postaci działania odstraszającego. Obowiązkiem Państwa jest wykorzystanie dostępnych zasobów obywatelskich (myśliwi, strzelcy sportowi) celem poprawy bezpieczeństwa Państwa. W trakcie panelu poruszono także wpływ rozwoju strzelectwa na poprawę przedsiębiorczości i bezpieczeństwa Państwa.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info