ue flag

Polski model gospodarki leśnej a Europejska Strategia Bioróżnorodności

Polski model gospodarki leśnej a Europejska Strategia Bioróżnorodności

Data: 7.10.2021, godz. 10:00 – 11:30

Lokalizacja: Sala konferencyjna 6

Nagranie

Prelegenci

  • Edward Siarka – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. leśnictwa i łowiectwa
  • Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasy Państwowe
  • Bartosz Bazela – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
  • Dr hab. Krzysztof Stereńczak – prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa
  • Jarosław Socha – Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – moderator dyskusji

Opis panelu

W maju 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła komunikat o przyjęciu Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, której konsekwencją jest przedstawienie nowej strategii ochrony i odbudowy lasów w Unii Europejskiej pod nazwą Strategia leśna 2030.

Podczas panelu prelegenci zaprezentowali swoje stanowiska w stosunku do założeń Strategii. Przedstawią i omówią ewentualne konsekwencje wypełniania zobowiązań zawartych w jej zapisach. Jak Strategia wpłynie na gospodarkę leśną i czy okaże się skuteczna w ochronie ekosystemów leśnych oraz łagodzeniu skutków zmian klimatu?

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info