ue flag

Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach

Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach

Data: 6.10.2021, godz. 15:15 – 16:45

Lokalizacja: Nowe centrum konferencyjne sala nr 2

Nagranie

Prelegenci

  • Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
  • Zdenek Karasek – Pełnomocnik Hetmana Kraju Morawsko-Śląskiego
  • Tomasz Rogala – Prezes Polskiej Grupy Górniczej
  • Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Tauron Polska Energia S.A.
  • Rafał Kandziora – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
  • Piotr Najman – Prezes Fundacji Circular Poland
  • prof. Artur Kozłowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – moderator panelu

Opis panelu

W ostatnim okresie zauważane jest zdecydowane nasilenie zjawisk rozwoju gospodarczego powiązanego z szerokim zastosowaniem wiedzy. Zjawiska te wzbudziły zainteresowanie organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, OECD czy Bank Światowy. W gospodarce opartej na wiedzy dalszych szans rozwojowych szukają korporacje transnarodowe oraz zwykłe przedsiębiorstwa.

Współczesna koncepcja wzrostu gospodarczego – wzrostu długookresowego jest modelem, którego powodzenie nie jest determinowane oszczędnościami lecz w dużej mierze zależy od szeroko rozumianych inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje. Działania w tym zakresie przynoszą pozytywne efekty zewnętrzne związane z rozpowszechnianiem wiedzy, postępu technicznego i innowacji. GOW bazuje na czterech podstawowych filarach: edukacja i szkolenia, infrastruktura informatyczna, bodźce ekonomiczne i warunki instytucjonalne, systemy innowacji.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info