ue flag

Oddech dla miasta

Oddech dla miasta

Data: 7.10.2021, godz. 13:30 – 15:00

Lokalizacja: Przestrzeń konferencyjna na stadionie

Nagranie

Prelegenci

  • Małgorzata Bednarek – Wójt Gminy Bobrowniki
  • Anna Pilarczyk – Burmistrz Ogrodzieńca
  • Michał Skrzydło – Burmistrz Miasteczka Śląskiego
  • Tomasz Szczerba – Burmistrz Wojkowic
  • Adam Trzebinczyk – Wiceprezydent Świętochłowic

Opis panelu

Coroczne oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w województwie. Wyniki ze stacji pomiarowych jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska wskazują na znacząco wyższe stężenia zanieczyszczeń w okresie od października do marca, w porównaniu z pozostałą częścią roku.

Co możemy z tym zrobić? Siedzieć, wdychać i narzekać, czy możemy my – jako mieszkańcy śląska podjąć realne działania, żeby poprawić powietrze, którym wszyscy oddychamy. Rozpoczyna się sezon grzewczy, podczas którego będziemy patrzeć jak nasi najbliżsi – jak co roku, mają kłopoty z oddychaniem, do tego dochodzi oczywiście smog ze spalin samochodowych, a przecież mamy tak dobrze rozwiniętą komunikację miejską. Warto też zaznaczyć, że badania pokazują jak potężny wpływ na jakość powietrza ma dym papierosowy, którego pozornie nie zauważamy.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info