ue flag

Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości, jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów

Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości, jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów

Data: 7.10.2021, godz. 11:45 – 13:15

Lokalizacja: Przestrzeń konferencyjna na stadionie

Nagranie

Uczestnicy

  • Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
  • Zuzanna Bartczak – Wicedyrektor w Zespole ds. Sektora Publicznego i Infrastruktury PwC
  • Krzysztof Drynda – Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
  • Jacek Miketa – Wiceprezes Zarządu, Fundusz Górnośląski S.A.
  • Marcin Jabłoński – Wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach
  • Michał Polański – Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Arkadiusz Zabłoński – Dyrektor w Departamencie Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Dionizy Smoleń – Dyrektor PWC Polska – moderator dyskusji

Opis panelu

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw stała się jednym z kluczowych tematów regionalnej polityki gospodarczej. Zmiany zachodzące we współczesnym otoczeniu – postępująca globalizacja i internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw – powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa muszą dokonać modyfikacji swoich zachowań na rynku.

Źródeł sukcesu i konkurencyjności powinny poszukiwać nie tylko na drodze rozwoju wewnętrznego, ale przede wszystkim na drodze rozwoju zewnętrznego przez tworzenie odpowiednich powiązań z najbliższym otoczeniem. Właściwe ich ukształtowanie pozwoli bowiem skutecznie ominąć bariery związane z małą skalą działania oraz da możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Jedną z możliwości, którą małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać, chcąc sprostać narastającej konkurencji jest internacjonalizacja.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info