ue flag

Eksport jako szansa rozwoju i transformacji przedsiębiorstw

Eksport jako szansa rozwoju i transformacji przedsiębiorstw

Data: 6.10.2021, godz. 15:15 – 16:45

Lokalizacja: Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 1

Nagranie

Prelegenci

  • Agnieszka Łasut – Prezes Zarządu Polski Klaster IoT i AI – Sinotaic
  • Maria Materla – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Jacek Miketa – Wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.
  • Jacek Kudela – Prezes Zarządu MOJ S.A., Grupa FASING
  • Dr hab. inż. Dariusz Prostański – Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
  • Tomasz Hajduk – Prezes Zarządu instytutu Industry 4.0
  • Marcin Jabłoński – Wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach
  • red. Marek Durmała – moderator panelu

Opis panelu

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi fundament rynku gospodarczego. Charakteryzuje się dużymi możliwościami rozwoju. W Polsce większość zarejestrowanych firm to MŚP. Wielu przedsiębiorców, pomimo dużego potencjału rozwojowego, swoją działalność opiera jedynie na rynku krajowym i nie decyduje się na działalność eksportową. Prognozy przewidują, iż pod koniec 2022 roku globalna wartość handlu transgranicznego pomiędzy firmami wzrośnie o 30 proc., do 35 bilionów dolarów. Mimo to duża część polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP wciąż niechętnie podchodzi do poszerzenia obszaru sprzedaży i ekspansji na rynki zagraniczne.

Jak eksport może wpłynąć na rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa? Jakie korzyści wynikają z dobrze przygotowanej i systematycznie realizowanej strategii eksportowej? O czym przedsiębiorcy powinni pamiętać przygotowując się do ekspansji na rynki zagraniczne?

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info