ue flag

Zuzanna Bartczak, Wicedyrektor w Zespole ds. Sektora Publicznego i Infrastruktury PwC

Od niemal 8 lat związana z PwC. Aktualnie pełni funkcję wicedyrektora w Zespole sektora publicznego i infrastruktury PwC w Dziale Doradztwa Biznesowego. Posiada również  prawie 10 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej. 

Zuzanna specjalizuje się w doradztwie dla instytucji sektora publicznego, w tym dla urzędów administracji rządowej i samorządowej. Realizuje projekty z zakresu budowy i wdrażania strategii rozwoju miast i regionów, tworzenia programów aktywizacji gospodarczej i wspierania firm, realizacji koncepcji Smart City, szczególnie w obszarze Open Data. 

Wspólnie z profesorem Witoldem Orłowskim współtworzyła cykliczne raporty PwC o polskich metropoliach, w tym raport „Walka o czyste powietrze”.

Zuzanna specjalizuje się również w usprawnieniach zarządczych, redukcji obciążeń administracyjnych oraz optymalizacji funkcjonowania instytucji sektora publicznego. Kierowała projektami na rzecz wdrażania zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce. 

Posiada dyplom MBA Executive. 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info