ue flag

Zdeněk Karásek, Pełnomocnik Hetmana Kraju Morawsko-Śląskiego ds. RESTART i inicjatywy Regionów Górniczych w Transformacji

Zdeněk Karásek jest pełnomocnikiem Hetmana Kraju Morawsko-Śląskiego ds. RESTART i inicjatywy Regionów Górniczych w Transformacji. Jego profil zawodowy obejmuje doradztwo strategiczne ukierunkowane na rozwój regionów i miast oraz rozwój osobisty ukierunkowany na miękkie kompetencje, kulturę organizacyjną zorientowaną na rozwój osobisty, na przenoszenie umiejętności w procesie restrukturyzacji i zmian, konsultacje w zakresie edukacji i zatrudnienia, kulturę innowacji i ekosystemy oraz partnerstwo kluczowych aktorów rozwoju regionalnego w ramach Terytorialnych Paktów Zatrudnienia. Pan Zdeněk jest organizatorem rozmów, w których łączy różnych partnerów i pomaga im szukać wspólnej strategii oraz planów działania do jej realizacji. Oprócz doradztwa strategicznego Pan Zdeněk ma praktyczne doświadczenia w zarządzaniu projektowym w zakresie usług strategicznych ukierunkowanych na szukanie nowej pracy dla osób zwalnianych w procesie restrukturyzacji branż ekonomicznych, jak na przykład hutnictwo. 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info