ue flag

Zbigniew Bednarski, Dyrektor Biura Koordynacji Oddziałów zarządzających SSE

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Uczestnik stypendium w National University of Ireland Galway w Irlandii oraz École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers w Paryżu. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w branży energetycznej i paliwowej, jak również w zarządzaniu Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Dyrektor Biura Koordynacji Oddziałów zarządzających SSE z ramienia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info