ue flag

Wojciech Rylski, Kierownik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Od wielu lat zajmuje się tematyką związaną z odnawialnymi źródłami energii na terenach wiejskich. Obszary zainteresowania to przede wszystkim rynek biogazu rolniczego, a także produkcja biokomponentów i biopaliw ciekłych. Od niedawna również zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info