ue flag

Wojciech Moczulski

Wojciech Moczulski studiował matematykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1973 r. rozpoczął pracę naukową na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – wpierw w Międzywydziałowym Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, a następnie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, gdzie od 2003 r. jest profesorem tytularnym. Jego badania dotyczą zastosowań sztucznej inteligencji, diagnostyki technicznej maszyn i procesów, przetwarzania sygnałów i obrazów, systemów sensorycznych i wizyjnych i wielu innych. Od 2003 roku zajmuje się badaniami i rozwojem robotów mobilnych, ze szczególnym  uwzględnieniem w ostatnich latach bezzałogowych statków powietrznych.  Wypromował 15 doktorantów i był autorem lub współautorem ponad 300 publikacji. Uczestniczył i kierował licznymi projektami badawczymi, w tym współfinansowanymi przez UE. Obecnie jest koordynatorem projektu „Long-endurance UAV for collecting air quality data with high spatial and temporal resolutions” (akronim LEADER) realizowanego w ramach programu „Badania stosowane” wdrażanego w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Od 2007 roku opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Zastosowań Sztucznej Inteligencji AI-METH – wiodącym studenckim kołem naukowym Politechniki Śląskiej. W latach 2007-2019 pełnił funkcję redaktora pomocniczego czasopisma „Engineering Applications of Artificial Intelligence”. W 2013 roku był współzałożycielem firmy spin-out zlokalizowanej na terenie kampusu Politechniki Śląskiej, początkowo pod nazwą SkyTech Research sp. z o.o., obecnie pod nazwą AuRoVT sp. z o.o. (Automatyka, Robotyka i Wirtualna Teleportacja). Obecny kierunek badań można sformułować jako „zrobotyzowane monitorowanie i diagnostyka”. Jest członkiem Śląskiego Klastra Lotniczego. Prywatnie jest licencjonowanym pilotem samolotów turystycznych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info