ue flag

Włodzimierz Pomierny, Kierownik projektu MEW (Morska Energetyka Wiatrowa) w ARP SA.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rozwojem energetyki, zwłaszcza  w obszarze odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Uczestnik wielu projektów badawczych podczas pracy w IPPT PAN oraz PW, a także wielu projektów wdrożeniowych i aplikacyjnych krajowych – w Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Mazowieckiej Agencji Energetycznej, a także zagranicznych, w tym UE.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info