ue flag

Witold Bryś, Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska UM Bytom

Absolwent Politechniki Śląskiej Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi. Naczelnik wydziału od doku 2019 w  kompetencjach którego znajduje się spektrum zagadnień związanych z środowiskowym oddziaływaniem instalacji przemysłowych, oraz odpadowych na terenie  miasta Bytomia. W latach 2005-2012 oraz 2013- 2018 pracujący w firmach związanych z zagospodarowaniem odpadów przemysłowych i przetworzonych odpadów komunalnych. Działacz społeczny – członek Stowarzyszenia Przyjaciół i sympatyków Ekologii Zielona Ziemia.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info