ue flag

Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory

Prezydent Miasta Żory od 1998 roku został po raz pierwszy wybrany na stanowisko Prezydenta Żor. Jako jeden z niewielu włodarzy miast w Polsce, sprawuje nieprzerwanie swoją funkcję – obecnie już szóstą kadencję.
Jest uznawany za jednego z najlepszych i najskuteczniejszych samorządowców w Polsce, czego potwierdzeniem jest przyznany mu przez magazyn Why Story tytuł „Lidera z powołania” oraz przyznane w 2021 roku X miejsce w „Rankingu Perły Samorządu” i tytuł laureata w kategorii „Włodarz”.
Do największych sukcesów Waldemara Sochy należy całkowita przebudowa infrastruktury Żor po okresie transformacji gospodarczej, która w powiązaniu z odważnymi i konsekwentnymi działaniami pozwoliły mu na przyciągnięcie do Żor wielu poważnych inwestorów krajowych oraz zagranicznych, którzy stworzyli w mieście tysiące miejsc pracy. Pod jego kierownictwem miasto z jednego z najuboższych miast na Śląsku zmieniło się w dynamicznie rozwijający się ośrodek miejski, wdrażający innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach, takie jak pn. Bezpłatna Komunikacja Miejska, program budowy tysiąca mieszkań czynszowych „Z przyszłością w Żorach”, czy kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
W swoich działaniach dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia, gdyż przyświeca mu dewiza, że miasto tylko wtedy jest kompletne, kiedy myśli się o wszystkich jego mieszkańcach.

Urodził się 21 listopada 1962 roku w Nisku. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach, a następnie studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Jest także absolwentem studiów podyplomowych zorganizowanych przez Uniwersytet Śląski oraz University of Minnesota w zakresie restrukturyzacji zarządzania gminą na rzecz trwałego rozwoju regionu. Od 1989 roku z sukcesami prowadził własną działalność gospodarczą.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info