ue flag

Tomasz Warchoł, Prezes Zarządu Spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

Tomasz Warchoł ukończył studia prawnicze oraz studia z zakresu integracji europejskiej o profilu ekonomicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada tytuł zawodowy technika transportu kolejowego. W latach 2019-2020 dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Wcześniej, przez prawie 10 lat, związany z Ministerstwem Transportu, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora.
Był odpowiedzialny za opracowywanie projektów ustaw i rozporządzeń z zakresu kolejnictwa. Realizował zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z Grupy PKP. Brał udział w pracach komitetów i grup roboczych przy Komisji Europejskiej. Reprezentował Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kolei. Pracował także
w Transportowym Dozorze Technicznym. Współpracował z Polskim Centrum Akredytacji, jako audytor do spraw jednostek oceniających ryzyko w transporcie kolejowym.
Współautor pierwszego na polskim rynku wydawniczym komentarza do ustawy o transporcie kolejowym.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info