ue flag

Tomasz Sakiewicz, Prezes zarządu Niezależnego Wydawnictwa Polskiego Sp. z o.o.

Prezes zarządu Telewizji Republika SA. Prezes zarządu Słowo Niezależne Sp. z o.o., Redaktor naczelny Gazeta Polska, działacz niepodległościowy, dziennikarz i publicysta.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info