ue flag

Tomasz Haiduk, Forum Automatyki i Robotyki Polskiej oraz Instytut Industry 4.0 – Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, a także Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył studia MBA. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów. Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki i robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. Specjalista w zakresie sieci przemysłowych, sterowań PLC / DCS / CNC oraz automatyzacji linii produkcyjnych. 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info