ue flag

Takeyuki Ishii, Prezes Zarządu NGK

Takeyuki Ishii urodził się w Nagoi, jednym z największych i najbardziej uprzemysłowionych miast w Japonii. Tam też rozpoczął naukę i w 1999 ukończył studia na Nagoya University, na kierunku Inżynierii Mechanicznej po czym rozpoczął swoją prace i karierę w NGK. Poprzez 22 lat pracy dla koncernu miał możliwość pracować w USA oraz w Indonezji jako członek kadry inżynieryjnej. Codzienne życie i praca w zakładach zlokalizowanych poza Japonią pozwoliły mu na zdobycie doświadczenia i przygotowały do pracy w środowisku międzynarodowym. W roku 2017 przybył do Polski mianowany do objęcia stanowiska członka Zarządu spółki. W ciągu następnych 4 lat uczestniczył w ekspansji i rozwoju Polskich oddziałów, osobiście doświadczając dowodów potwierdzających że wybór Polski był dla koncernu NGK doskonałą decyzją. W kwietniu, tego roku, został mianowany prezesem Zarządu spółki. Prywatnie żonaty, ma jedną córkę mówiącą po polsku znacznie lepiej niż on sam.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info