ue flag

Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Szymon Byliński jest dyrektorem Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, odpowiadał za regulacje dotyczące rynku paliw, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był przewodniczącym ministerialnego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych.

Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych Ram Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Obecnie, jako dyrektor Departamentu, odpowiada za regulację rynku elektromobilności oraz za polską strategię wodorową.

W trakcie Europejskiego Forum Przyszłości zabierze głos w dwóch panelach tematycznych:

  • Wyzwania dla rozwoju elektromobilności jako nowej branży gospodarczej w Polsce
  • Wodór paliwem przyszłości

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info