ue flag

Sylwester Wyka, Pełnomocnik Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa ds. Badawczych

Sylwester Wyka z dniem 1 kwietnia 2020 roku objął stanowisko Pełnomocnika Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa ds. Badawczych. Wcześniej w latach 2018-2020 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. W latach 2016 – 2018 – Dyrektor Centrum Transportu i Konwersji Energii w Instytucie Lotnictwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracach projektowych, jak i w zarządzaniu zespołami w jednostkach naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych w branży lotniczej i samochodowej, zdobyte m.in. w GE Company Polska – GE Aviation Engineering Design Center oraz w Gerda Hydomat S.A. Łączy kompetencje techniczne i zarządcze poparte bogatym doświadczeniem zawodowym z wielu obszarów. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. jako inżynier sprzedaży, konstruktor mechanik, dochodząc do pozycji m.in. kierownika wydziału produkcyjnego czy kierownika zespołu inżynierskiego przy projekcie krawędzi spływu skrzydła do Airbusa A350. Członek Zarządu w Stowarzyszeniu Bezzałogowych Systemów Latających oraz Koordynator Grupy Badawczej „Inteligentna Mobilność” w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Automatyka i Robotyka.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info