ue flag

Radosław Wojewoda, Dyrektor ds. produkcji, Odpady i Energia Sp. z o o

Absolwent Politechniki Śląskiej, specjalista od inżynierii recyklingu. Jako praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem przeszedł transformację krajowej gospodarki odpadami od tej opartej na składowiskach odpadów do obecnej, w której selektywna zbiórka odpadów u źródła odgrywa kluczową rolę na drodze do realizacji założeń hierarchii zagospodarowania.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info