ue flag

Prof. PŚ, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych oraz Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych

Autorka 9 monografii, w tym 7 w języku angielskim na temat szeroko pojętej pracy zawodowej, w szczególności pracy 4.0. i zmian w organizacjach Przemysłu 4.0., 10 tomów książkowych pod własną redakcją naukową, 5 numerów czasopism naukowych i ponad 120 artykułów naukowych w wysokopunktowanych czasopismach i pracach naukowych, w tym 16 w czasopismach z IF. Aktywnie uczestniczyła w 45 konferencjach naukowych krajowych, 26 zagranicznych konferencjach, była organizatorem lub współorganizatorem 14 naukowych konferencji ogólnopolskich i 20 sympozjów naukowych, 4 konferencji międzynarodowych. Członek rady naukowej 4 czasopism ogólnopolskich, recenzent stały 2 czasopism naukowych.
Koordynowała realizacją 12 projektów pomocowych integracji społeczno-zawodowej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za swoją działalność naukową-badawczą uzyskała wiele nagród i wyróżnień). Obecnie kieruje Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych oraz Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info