ue flag

prof. Paweł Pietrasieński, Dyrektor ds. handlu międzynarodowego BRG stanu Nevada

Paweł Pietrasieński pełni funkcję dyrektora ds. handlu międzynarodowego w Biurze Rozwoju Gospodarczego Nevady w Dywizji Międzynarodowej oraz funkcje koordynatora inicjatywy Nevada Global – ustrukturyzowanej platformy rekrutacyjnej, wykorzystującej rozległe kontakty GOED na całym świecie w celu rekrutacji zagranicznych firm, które planują inwestować w Nevadzie. Platforma ma na celu zapewnić miejsca pracy i transfer technologii. Jest również członkiem Rady Eksportu Okręgu Nevada (nominacja Sekretarza Handlu USA), pomagając MŚP w Nevadzie w ich możliwościach eksportowych.

Uzyskał tytuł magistra zarządzania i marketingu, doktorat z międzynarodowego biznesu oraz stopień doktora habilitowanego (drugi doktorat zwany w Europie „habilitacją”) w zakresie zarządzania systemami promocji eksportu.

Oprócz pełnienia funkcji profesora nadzwyczajnego Szkoły Głównej Handlowej, Paweł Pietrasieński pełnił funkcję zastępcy konsula generalnego w Chicago oraz radcy ministra, kierownika Wydziału Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie. Pomysłodawca i kierownik pierwszej w Polsce organizacji – Silicon Valley Acceleration Center z siedzibą w San Francisco; współtwórca i partner – z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – pierwszego rządowego programu akceleracyjnego „Polski Most Krzemowy”.

Pan Paweł Pietrasieński był również członkiem Komitetu Zarządzania Publicznego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu. Pan Paweł Pietrasieński jest autorem książek „International Marketing Strategies” i „Stimulating the Internationalization of Enterprises” oraz licznych publikacji naukowych i biznesowych z zakresu międzynarodowego biznesu, globalnego marketingu, przedsiębiorczości i zarządzania publicznego.

Pan Paweł Pietrasieński jest laureatem Medalu za Osiągnięcia Eksportowe (Warszawa 2014), Uhonorowania Wybitnego Lidera Biznesu Międzynarodowego (Chicago 2015) oraz Medalu Honoru za Zasługi dla Rozwoju Gospodarczego (Polska 2015).

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info