ue flag

prof. Mariusz Jan Radło, Kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych, SGH w Warszawie

Mariusz-Jan Radło jest ekonomistą z wieloletnim doświadczeniem uniwersyteckim oraz sektorach prywatnym i publicznym. Jest profesorem SGH i doktorem hablitowanym nauk ekonomicznych. Uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych, jest też absolwentem ekonomii i politologii. Od 2009 roku jest wspólnikiem i partnerem zarządzającym w spółce doradczej SEENDICO. Obecnie kieruje projektem badawczo-rozwojowym Gospostrateg Mazovia 2.0 finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, konkurencyjności, łańcuchów wartości i rozwoju regionów.

Był wicedyrektorem ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Brał udział w wielu projektach badawczych z zakresu łańcuchów wartości, rozwoju regionalnego, konkurencyjności przedsiębiorstw itp.

Realizował projekty doradcze m.in. dla Województwa Śląskiego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Totalizatora Sportowego, PLL LOT S.A., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Business Software Alliance, Przewozy Regionalne sp. z o.o., Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a także licznych podmiotów sektora prywatnego.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info