ue flag

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Wykładowca, Szkoła Główna Planowania i Statystyki/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalski od 1974 roku jest wykładowcą w Szkole Głównej Planowania i Statystyki/Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie był wieloletnim kierownikiem Katedry Agrobiznesu, a także wice dyrektorem Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej.

Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (2000-2019) oraz był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2004-2006). Jest autorem ponad 400 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu polityki rolnej, analiz rynkowych itp. opublikowanych w Polsce i za granicą. Promotor wielu prac magisterskich, podyplomowych i doktorskich. Autor kilkudziesięciu ekspertyz opracowanych dla Parlamentu, Organizacji Samorządowych, Związków Branżowych. Trzykrotnie występował jako ekspert na posiedzeniach Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info