ue flag

Prof. Dr. Bogdan Franczyk, Przewodniczący Instytutu informatyki Stosowanej (InfAI)

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info