ue flag

Paweł Ruksza, Przewodniczący Rady Nadzorczej KSSE

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSSE. Przez 18 lat zawodowo był związany z samorządem terytorialnym. Był naczelnikiem wydziału organizacyjnego, a także pełnomocnikiem prezydenta ds. organizacji pozarządowych w urzędzie miasta w Częstochowie. W latach 2011-2015 pełnił funkcję sekretarza i zastępcy wójta gminy Secemin. Zasiadał w radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie oraz MPK Radomsko Sp. z o.o. Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Prawa i Ekonomii. Powołany przez Prorektora ds. rozwoju Politechniki Łódzkiej na członka Rady Inwestycyjnej utworzonej w związku z realizacją projektu wspólnie z UJD pt. Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R  w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach. Działacz społeczny, instruktor harcerski. Angażował się w organizację przez Stowarzyszenie Przyjaciół “Gaude Mater” Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Organizator corocznej kwesty na rzecz ratowania częstochowskich nekropolii. W 2018 r. uzyskał  w wyborach mandat radnego w Częstochowskiej Radzie Miasta.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info