ue flag

Paweł Kruś, dziennikarz medyczny, wydawca magazynu Świat Lekarza

wydawca magazynu Świat Lekarza, twórca i przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS.

Laureat wielu nagród dziennikarskich: „Lider Roku 2012 w Ochronie Zdrowia”; wyróżnienia Nagroda św. Kamila; Nagrody im. Dr Władysława Biegańskiego; medali: Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy, Ukraińskiego Stowarzyszenia Diabetyków; Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie

Twórca i organizator społecznych akcji profilaktycznych Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”:

  • „Uwaga nerki!” (upowszechnienie w Polsce podstawowego wskaźnika diagnostyki nefrologicznej GFR z 38% do 99,8%); wykonano ponad 14.000 badań;
  • „Nie mam HCV!”(największe do 2015 roku badanie przesiewowe HCV (4.000 osób) zrealizowane w Polsce);
  • „Cukrzyca. Wygrajmy razem!” Polska i Ukraina (upowszechnienie nowatorskiej metody HbA1c, podstawowego narzędzia współczesnej diabetologii); przebadano 4000 osób
  • „Sprawdź cholesterol u dziecka!” Polska i Ukraina(tylko 2013) – pierwsze w tej dziedzinie masowe badanie przesiewowe w Europie.
  • „Kostka-Ramię. Stop udarom i amputacjom!” – przebadano ponad 2.000 osób.

W pięciu akcjach profilaktycznych zostało bezpłatnie przebadanych w sumie ok. 25.000 osób w Polsce i ponad 2000 na Ukrainie.

Uratowano życie 23 osobom zarażonym HCV;   u 300 osób w Polsce i ok. 200 na Ukrainie zdiagnozowano nieuświadomioną cukrzycę i otoczono je opieką lekarską;

U blisko 1.000 osób zdiagnozowano poważne zagrożenie przewlekłą chorobą nerek (PchN) i otoczono je opieką specjalistyczną.

Celem  społecznych akcji profilaktycznych Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” było zwrócenie uwagi na nowe lub zaniedbane masowe problemy zdrowotne  i upowszechnienie skutecznego sposobu ich rozwiązania. Nikt w Polsce nie robił społecznie działań profilaktycznych na taką skalę, bez korzystania ze środków budżetowych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info