ue flag

Patryk Darowski, Dyrektor, Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego Bank Gospodarstwa Krajowego

Patryk Darowski od 2017 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego kierując pracami Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego. Aktualnie Patryk prowadzi wewnętrzny projekt, który ma na celu wdrożenie w BGK kompleksowego podejścia w zakresie trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju (ESG), w tym implementację odpowiednich standardów i regulacji. Patryk przed dołączeniem do BGK pracował w Deloitte oraz Concordia Espirito Santo Investment. Doświadczenie zdobywał pracując dla klientów z sektora budowlanego, nieruchomości, medycznego oraz telekomunikacyjnego. Patryk jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada tytuł Certyfikowanego Analityka Finansowego (Chartered Financial Analyst – CFA).

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info