ue flag

Monika Bryl, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Zastępca Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z wykształcenia jest magistrem inżynierem, ukończyła Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania, Technologie Chemiczne na Wydziale Paliw i Energii w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia z zakresu: Rzeczoznawca Majątkowy, a także Zarządzanie Projektami. 

Pełniła funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna i odpowiadała za zamówienia publiczne, sprawy obywatelskie, pomoc społeczną oraz sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Brała czynny udział w pracach na rzecz uzgodnienia lokalizacji fabryki polskiego samochodu elektrycznego Izera na terenie Jaworzna – projekt strategiczny KSSE.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info