ue flag

Michał Polański, Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W ramach Agencji odpowiada za działania związane z promocją przedsiębiorczości, szkoleniem i umiędzynarodowieniem MŚP, w tym m.in. za projekty: Centrum Rozwoju MŚP (portal e-learningowy „Akademia PARP”), Enterprise Europe Network, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, Branżowy Program Promocji branży IT/ICT oraz Branżowy Program Promocji sprzętu medycznego.
Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i praktykę prawniczą w zagranicznych kancelariach prawnych. Reprezentuje PARP w Europejskim Stowarzyszeniu Innowacyjnych Agencji (TAFTIE). Specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowej promocji gospodarczej, eksportu, edukacji przedsiębiorczości oraz zagadnieniach zrównoważonego rozwoju.
Jest absolwentem Prawa UW, Doktorem Nauk Prawnych i radcą prawnym. Studiował na Uniwersytecie w Orleanie (Francja).”

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info