ue flag

Michał Góras, Radny Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczący komisji kultury i dziedzictwa narodowego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Doświadczony menedżer przez wiele lat związany był z obszarem kultury, dziedzictwa narodowego, promocji. W ostatnich latach był szefem gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Radzie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Radzie Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Ekspert rządowego Programu Niepodległa oraz Członek Zespołu Sterującego programu „Kultura dostępna”. Z resortem kultury związany był również w latach 2006-2007, w następnych latach pracował także w Narodowym Centrum Kultury. Kierował samorządową instytucją odpowiedzialną za promocję i pozyskiwanie środków europejskich. Absolwent menedżerskich studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył politologię – specjalność Integracja Europejska, Studium Generale Europa na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent podyplomowych studiów Public Relations oraz podyplomowych studiów dla Menedżerów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. Posiada duże doświadczenie w pracy samorządowej. Obecnie radny Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczący komisji kultury i dziedzictwa narodowego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wcześniej radny powiatu mińskiego i dwukrotnie radny miasta Mińsk Mazowiecki.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info