ue flag

Mariusz Tomaka, Prezes zarządu Polsko Amerykańskiej Rady współpracy, USPTC

Mariusz Tomaka, mgr inż elektronik, absolwent – Politechniki Śląskiej w Gliwicach, absolwent programu MNiSW: „TOP 500 Innovators”, Stanford University, CA, USA. Prezes zarządu Polsko Amerykańskiej Rady współpracy, USPTC, aktywny w Polsce i USA.

Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami  i podmiotami gospodarczymi z obszaru wysokich technologii. Od 20 lat prowadzi aktywne działania na rynku amerykańskim na rzecz budowania relacji gospodarczych, naukowych i wymiany technologii pomiędzy podmiotami z Polski i USA. Jest aktywnym członkiem władz samorządów gospodarczych: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego, uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych, bierze udział w uzgadnianiu i wypracowywaniu stanowisk reprezentantów przemysłu ICT.  Występuje jako ekspert w zakresie gospodarki, transferu technologii, komercjalizacji wyników procesów innowacyjnych w tym wyników badań naukowych oraz jako inwestor i mentor, także poprzez Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych. Pełni funkcje doradcy zarządu jednej z najszybciej rozwijających się firm informatycznych – EUVIC.

Sprawował wielokrotnie funkcje zarządcze na etapach procesu tworzenia i rozwoju, a także przekształceń podmiotów gospodarczych. Jest aktywnym działaczem gospodarczym łączącym role inicjatora, inwestora oraz członka zarządów firm o profilu innowacyjnym. Łączy gruntowne wykształcenie kierunkowe z wieloletnią praktyką managerską. Stale angażuje się w przedsięwzięcia mające na celu promocję oraz budowanie pozycji polskiej nauki oraz gospodarki opartej na wiedzy.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info