ue flag

Maria Materla, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Członek Komisji Rewizyjnej Związku Województw RP, Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku finanse i bankowość. Od 2006 roku zaangażowana w funkcjonowanie instytucji samorządowych oraz sprawy społeczne. Radna sejmiku śląskiego w kadencji 2014-2018. W wyborach samorządowych w 2018r. uzyskała reelekcję i ponownie objęła mandat radnej Sejmiku Województwa Śląskiego. 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info