ue flag

Marek Śliboda

Marek Śliboda jest założycielem i współwłaścicielem Marco sp. z o.o. Urodził się w 1979 roku w Gliwicach i to właśnie z tym miastem postanowił związać swoje życie prywatne i zawodowe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, którą ukończył w 2004 roku, a na zdobytej wiedzy, umiejętnościach i cechach charakteru oparł budowaną od 2000 roku firmę Marco sp. z o.o.

Wieloletni teoretyk i praktyk organizacji oraz zarządzania. Wizjoner i propagator społecznej odpowiedzialności biznesu. Konsekwentnie wdraża autorski sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który sam częstokroć nazywa eksperymentem. Wyjątkowy szacunek do ludzi, ciągłe doskonalenie i pomoc lokalnej społeczności to fundamenty, na których oparł swoje życie i współtworzoną przez siebie firmę. Inspirując ludzi uczy długofalowej odpowiedzialności i zachęca do proaktywnej postawy. Dokonania Marka Ślibody oraz styl w jakim zarządzana jest jego organizacja, spotkały się z uznaniem zarówno lokalnej społeczności, jak i ogólnopolskich instytucji zajmujących się tematyką zarządzania.

Styl ten był tematem licznych artykułów i audycji zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich, a doświadczenie Marka Ślibody zostało docenione przez organizatorów międzynarodowych konferencji i kongresów gospodarczych, w których wielokrotnie uczestniczył w roli prelegenta. Wiedza i efekty pracy w zakresie nowatorskiego stylu zarządzania Marka Ślibody stały się tematem rozdziałów wielu książek i opracowań naukowych m.in. „Doktryna jakości” Andrzeja Blikle, „Księga Dobrych Praktyk” Krystiana Pluciaka czy „Zwinny talent” autorstwa Ralfa Knegtmansa, Iwony Szybkiej i Błażeja Gałkowskiego. Przyznane nagrody i nominacje są dowodem na to, że firmy takie jak Marco sp. z o.o. stają się wzorem zmian zachodzących w sferze gospodarczej i mentalności społeczeństwa.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info