ue flag

Marek Ignor, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na tej samej uczelni ukończył studia doktoranckie w obszarze finansów.

Doświadczony menadżer, przedsiębiorca, inwestor i doradca. Jako przedsiębiorca rozpoczynał w 1993 roku. Od 2000 roku piastuje funkcje w zarządach spółek oraz jako doradca zarządów. Współpracował lub doradzał w procesach restrukturyzacji i konsolidacji wielu przedsiębiorstw i instytucji. Od wielu lat doradza małym i średnim firmom. Pomysłodawca i inicjator programów wspierania przedsiębiorczości, doskonale znający problematykę sektora MŚP.

Jako Prezes Zarządu przez ostatnie 6 lat budował i zarządzał Dolnośląskim Funduszem Rozwoju z aktywami przekraczającymi 440 mln PLN, który realizuje strategiczny dla województwa dolnośląskiego program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych.

Obecnie jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Rozwoju Regionalnego, koordynuje prace Stowarzyszenia zrzeszającego Fundusze Rozwoju Regionalnego, wspierając ich działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce. Fundusze te zarządzają kwotą 3,6 mld PLN.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info