ue flag

Marcin Mączyński, Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 roku pełni funkcję sekretarza generalnego oraz członka zarządu Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, największej organizacji samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej. Od 2020 roku aktywnie uczestniczy w pracach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń #TUgether, której IGHP jest członkiem założycielem.

W latach 2007 – 2013 pracował w sieci hoteli Gromada, gdzie był m.in. dyrektorem centralnego biura sprzedaży i marketingu oraz dyrektorem biura hoteli. W latach 2014 – 2016 r. pełnił funkcje menedżerskie w Grupie Trip. Od wielu lat udziela się czynnie w organizacjach samorządowych sektora hotelarsko-turystycznego.

W 2014 roku został wybrany do Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Był też wiceprezesem zarządu Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce oraz przewodniczącym Komisji IATA w Polskiej Izbie Turystyki, a także członkiem Rady Programowej PIT. Zasiada w Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W trakcie kryzysu wywołanego przez koronawirusa brał aktywny udział w pracach zespołów branżowych dotyczących optymalnych rozwiązań pomocowych dla hotelarzy.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info