ue flag

Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta.

Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB, ekspert w zakresie projektów naukowych i wdrożeniowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB. Prezes Delegatury Regionalnej Izbie Gospodarczej w Dąbrowie Górniczej, Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info