ue flag

Marcin Jabłoński, Wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach

Członek Komisji Rozjemczej przy Krajowej Izbie Gospodarczej, udziałowiec Dimexnet France (Marsylia) oraz Connection Point Africa (Tunezja). Członek Rady Nadzorczej Incuvo S.A. Ekspert z zakresu klastrów i polityki proinnowacyjnej. Współinicjator, w 2003 roku, powołania pierwszego polskiego klastra teleinformatycznego ICT Pomerania (PPNT Gdynia), kierownik projektu ewaluacji polskich klastrów (PARP, Ministerstwo Gospodarki).

Realizował projekty doradcze w kilkunastu krajach Europy, Azji i Afryki, wieloletni członek Śląskiej Rady Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Członek Rady Inwestycyjnej Inkubatora 4.0. Od stycznia 2021 roku Doradca Rynkowy Funduszu Górnośląskiego na rynki Afryki. Inicjator uruchomienia w Sfaxie (Tunezja) pierwszego polsko-tunezyjskiego centrum doskonałości w zakresie dronów i lekkich statków powietrznych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info