ue flag

Marcelina Chojnacka

W ramach SoDA zajmuję się przede wszystkim koordynacją działań z firmami członkowskimi oraz administracją publiczną w obszarze Public Advocacy (m.in legislacja, instrumnety  wspracia, fundusze UE). Na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na  branżę IT oraz przygotowuje stanowiska i opinie w imieniu SoDA w ramach trwających  konsultacji społecznych czy też działań różnych grup roboczych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info