ue flag

Małgorzata Wilk-Grzywna, Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

Od 2002 roku dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, od 2018 roku prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, od 2019 roku dyrektor instytucji kultury Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”.

Absolwentka Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie. W turystyce od „zawsze”. Najpierw jako pilot wycieczek, następnie zarządzająca firmami turystycznymi, w tym na własny rachunek. 

Pod jej  okiem świętokrzyska ROT realizuje szereg znaczących dla województwa projektów z zakresu promocji, edukacji  i inwestycji w turystyce. Zaangażowana w kreowanie marki terytorialnej,  zarówno regionalnej jak ponadregionalnej. Inicjatorka i realizatorka takich  kampanii promocyjnych jak „Świętokrzyskie czaruje -poleć na weekend” i „Green Velo- łańcuch atrakcji”.  

Obecnie kieruje projektem inwestycyjnym budowy nowej  atrakcji  turystycznej – Parku Legend (otwarcie2022/2023r). 

Jako prezes FROT działa aktywnie na rzecz wzmocnienia struktury POT- ROT- LOT oraz  koordynuje realizację projektów szkoleniowych dedykowanych zarówno ROT-om jak i ogólnopolskiej branży turystycznej. 

Zajmuje się również działalnością naukową (otwarty przewód doktorski w tematyce kapitału marki), wykłada na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz publikuje w wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk. 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info