ue flag

Małgorzata Jędrzejek

Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarach HR, księgowości i finansów oraz strategicznych przedsięwzięć projektowych związanych z optymalizacją efektywności
i jakości pracy. Posiada doświadczenie w tworzeniu strategii HR zmierzających do realizacji celi biznesowych firm.

W ostatnich latach zaangażowana we współzarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi firm z branży energetycznej i motoryzacyjnej. Praktyk w projektach związanych z procesami centralizacji i standaryzacji rozwiązań biznesowych. Posiada doświadczenie w budowaniu
i zarządzaniu rozproszonymi, interdyscyplinarnymi zespołami.

Obecnie Dyrektor HR grupy motoryzacyjnej Maflow oraz Boryszew Automotive Plastics, będących częścią Grupy Boryszew, jednej z największych polskich grup przemysłowych, specjalizującej się w produkcji komponentów do samochodów, wytwarzaniu wyrobów ze stali, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej.

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji na wydziale Ekonomii o specjalności Rachunkowość Zarządcza oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Menedżerskich Studiów Podyplomowych, jak również Studiów Podyplomowych w przedmiocie Standardów Europejskich w Rachunkowości i Finansach.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info