ue flag

Małgorzata Darowska, Manager, Prawnik

Manager, prawnik (radca prawny) z dwudziestoletnim doświadczeniem w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawniczych,  instytucjach finansowych i administracji publicznej. Specjalizuje się w kształtowaniu polityki publicznej i programów rozwoju dla przełomowych technologii i przemysłu, strategii budowania łańcucha wartości i modelowania kooperacji oraz budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o własność intelektualną.W latach 2017-2021 odpowiadała za rządowy program rozwoju obszaru bezzałogowych statków powietrznych (drony) w zakresie infrastruktury cyfrowej. Miała bezpośredni wpływ na zajęcie przez Polskę w roku 2020 pozycji europejskiego i światowego lidera w dziedzinie wdrażania usług cyfrowych dla dronów i przygotowanie do wdrażania usług dronowych (dane EUROCONTROL i Droneii.com), a także opracowanie założeń programu rozwoju obszaru bezzałogowych statków powietrznych obejmującego infrastrukturę, przemysł i usługi. Aktualnie koncentruje się na aspektach przemysłowych obszaru bezzałogowych statków powietrznych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info